Zawiadomienie o regatach2020-01-22T18:45:42+01:00
XIX Regaty Unity Line - 2019 - Zawiadomienie o regatach

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 
 1. Zapraszamy do udziału w XX Regatach UNITY LINE im. Piotra Waszczenko w dniach 5-9 sierpnia 2020 r.  na akwenie Morza Bałtyckiego, na trasach w pobliżu Świnoujścia i Dziwnowa, organizowanych przez:

HPREKLAMA Sylwia Hapanowicz ul. Marii Dąbrowskiej 34 70-785 Szczecin, Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Szczecin Rodła 8 oraz Szczecin Sailing Club, Szczecin ul. Przestrzenna 23

 1. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2017-2020. Regaty przeznaczone są dla wszystkich jachtów balastowych. Obowiązywać będą przepisy klasowe: ORC, KWR.
 2. Numery burtowe i napisy Unity Line
 • Organizator wymaga od wszystkich jachtów, aby przekazane numery burtowe oraz folie z napisami Unity Line były umieszczone na jachcie w czasie trwania imprezy tj. od momentu otrzymania w Świnoujściu do momentu opuszczenia portu Dziwnów po regatach, w następujący sposób:
  – numer startowy jachtu na obu burtach, od dziobu na 20% długości kadłuba,
  – folia reklamowa z nazwą UNITY LINE (głównego organizatora regat) naklejona na burcie lub na nadbudówce.
 • Organizator nie wymaga usunięcia napisów i reklam z innych imprez regatowych.
 1. Prawa medialne 

  Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.

 2. Program XX Regat Unity LineW dniu 04. sierpnia 2020 r. od godziny 18:00

  na terenie mariny Basen Północny Świnoujście zostanie otwarte Biuro Regat i będą przyjmowane jachty grupy Extreme i ORC. Każdy jacht po dotarciu do mariny musi zgłosić się do Biura Regat. Każdy zgłoszony jacht otrzyma pakiety startowe na jachty. Udzielane będą wszelkie informacje regatowe, a także komisja techniczna Regat dokona sprawdzenia niezbędnego sprzętu na jachcie, w tym m.in.:

 • środki ratunkowe w ilości niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa zgłoszonych osób do Regat,
 • sprawdzenia oznaczeń opomiarowania ożaglowania (jeżeli start jest w formule przelicznikowej).
 • sprawdzenie prawidłowego umieszczenia nr startowego, jak też oznaczeń Regat na jachcie zgodnie z wytycznymi Organizatora.

Zamkniecie Biura Regat o godzinie 22:00

Harmonogram XX Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko:

Regaty Będą miały podział na 2 części:

 • Część 1: dla jachtów zgłoszonych w trasie Extreme i jachtów zgłoszonych w grupie ORC.
 • Część 2: dla jachtów w pozostałych grupach z połączeniem grupy ORC

Wtorek – 04.08.2020 r.:

 • 18:00 – otwarcie Biura Regat,
  Przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów jachtów trasy Extreme i Grupy ORC
 • 22:00 – zamknięcie Biura Regat

Środa – 05.08.2020 r.:

 • 08:00 – otwarcie Biura Regat

Przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów jachtów trasy Extreme i Grupy ORC

 • 10:00 – zamknięcie Biura Regat, zamknięcie list startowych ORC , Extreme
 • 10:15 – otwarcie XX Regat Unity Line, odprawa kapitanów
 • 13:05 – sygnał ostrzegawczy trasy Extreme (start do długiego wyścigu)
 • 13:30 – sygnał ostrzegawczy trasy ORC
 • 17:30 – ostatni możliwy sygnał ostrzegawczy do wyścigu ORC
 • 20:00 – wywieszenie nieoficjalnych wyników wyścigów ORC (Biuro Regat, strona WWW Regat).

Czwartek – 06.08.2020 r.:

 • 08:00 – otwarcie Biura Regat
 • 10:00 – sygnał ostrzegawczy trasy ORC
 • 14:00 – przyjmowanie jachtów i zgłoszeń do trasy Standard (Biuro Regat Marina Basenu Północnego
  w Świnoujściu)
 • 17:00 – ostatni możliwy sygnał ostrzegawczy do wyścigu ORC
 • 20:00 – wywieszenie nieoficjalnych wyników wyścigów ORC (Biuro Regat, strona www Regat)
 • 22:00 – zamknięcie Biura Regat

Piątek – 07.08.2020 r.:

 • 8:00 – otwarcie Biura Regat – przyjmowanie zgłoszeń
 • 10:00 – oficjalne otwarcie XX Regat Unity Line (odprawa kapitanów, przygotowanie do parady)
 • 11:30 – parada jachtów
 • 13:20 – start do wyścigu długiego trasy Standard połączonej z grupą ORC, meta wyścigu – akwen oznaczony przy porcie Dziwnów, zgodnie z instrukcją żeglugi
 • 21:00 – odprawa kapitanów Marina Dziwnów

Cały dzień otwarta meta dla trasy Extreme – meta główki portu Dziwnów.

Sobota – 08.08.2020 r.:

 • 10:00 – rozegranie trzech wyścigów zgodnie z instrukcją żeglugi dla trasy Standard i Extreme
 • 18:00 – strefa gastronomiczno-rozrywkowa na Marinie Dziwnów (poczęstunek, atrakcje, scena główna).

Kapituła Fair Play Regat / Dekoracja i Ogłoszenie wyników trasy Extreme.

Niedziela – 09.08.2020 r.:

 • 10:00 – oficjalne zakończenie regat (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, losowanie nagrody głównej – rejs promem Unity Line i nagród rzeczowych)
 • 12:00 – zamknięcie XX Regat Unity Line – pożegnanie żeglarzy
 • 12:30 – wyjściowa Parada Jachtów / Dziwnów

 

 1. Grupy regatowe:
 2. Extreme Open
 3. ORC A ze współczynnikiem CDL > 8.0
 4. ORC B ze współczynnikiem CDL < 8.0
 5. KWR I
 6. KWR II
 7. OPEN I – Jachty powyżej 12m ( długości całkowitej kadłuba)
 8. OPEN II – 10m do 12m
 9. OPEN III – 9m do 9.99m
 10. OPEN IV – poniżej 9m
 11. Żeglarze samotni
 12. Oldtimery – produkcja jachtu do 31.12.1979 r. 

W przypadku zgłoszenia się do każdej z grup ORC A ze współczynnikiem CDL > 8.0 oraz ORC B ze współczynnikiem CDL < 8.0 mniej niż pięciu jachtów, grupy zostaną połączone.

Przewidziano także nagrodę Fair Play Regat Unity Line, o jej przyznaniu zdecyduje Kapituła nagrody Fair Play.

Poza powyższymi klasami mogą startować jachty, które klasyfikowane będą wyłącznie w klasyfikacji dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat Unity Line oraz jachty towarzyszące nie klasyfikowane. Tylko w tej klasyfikacji mogą startować jachty, dla których stosunek podstawowej powierzchni ożaglowania (żagiel przedni, grot, bezan) do masy jachtu osiągają wartości większe niż 33 m2 /1T.

Minimum jachtów w grupie – trzy. Grupy mogą ulec zmianom uwzględniającym faktyczne zgłoszenia.

Zmiany grup dokonuje Komisja Regatowa.

 1. Klasyfikacja Regat części 1 – dla grup ORC i Extreme
 • podział na klasy nastąpi po zamknięciu listy jachtów zgłaszających się w dniu 5 sierpnia 2020 roku dla grupy Extreme i ORC
 • jacht może zgłaszać swój udział tylko w jednej klasie
 • planowane jest rozegranie czterech wyścigów dla trasy Extreme, a także dwadzieścia wyścigów dla klasy ORC
 • regaty będą uznane za zakończone po rozegraniu jednego wyścigu
 • trasy wyścigów opisane będą szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.
 1. Klasyfikacja Regat części 2 – dla grup trasy Standard (KWR, Open, ORC, Żeglarze samotni, Oldtimery)
 • podział na klasy nastąpi po zamknięciu listy jachtów zgłaszających się w dniu 7 sierpnia 2020 r. dla grupy trasy Standard z dopisaniem jachtów startujących w grupie ORC
 • jacht może zgłaszać swój udział tylko w jednej klasie
 • planowane jest rozegranie czterech wyścigów dla trasy Standard
 • Regaty będą uznane za zakończone po rozegraniu jednego wyścigu
 • trasy wyścigów opisane będą szczegółowo w Instrukcji Żeglugi

 

 1. Akwen RegatW Instrukcji Żeglugi zdefiniowane będzie położenie akwenu regatowego dla grupy Standard i ORC.

Akwen dla grupy Extreme:  start – reda portu Świnoujście , punkt zwrotny – prawą burtą wyspa Bornholm z możliwością wydłużenia trasy zgodnie z komunikatem zawartym w Instrukcji Żeglugi. Meta – główki portu Dziwnów.

W dniu 8.08.2020r. dodatkowy możliwy akwen trasy Extreme to akwen wyścigów trasy Standard (rozegranie
trzech wyścigów zgodnych z trasą Standard)

 1. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie po potwierdzeniu udziału jachtu w Biurze Regat oraz na stronie
  www.regaty-unityline.pl
 2. Po zgłoszeniu ON-LINE lub dostarczeniu wypełnionego zgłoszenia do Biura Regat, należy dokonać opłaty
  wpisowego wg. poniższego taryfikatora:

  Zgłoszenia i opłaty zrealizowane do dnia 1 lipca 2020 r.:
 • zgłoszony jacht – 100,00 zł
 • prowadzący jacht – 40,00 zł
 • każda osoba zgłoszona do załogi – 40,00 zł
 • osoba towarzysząca – 20,00 zł (wejście do strefy gastronomiczno – rozrywkowej podczas finału Regat).

Zgłoszenia i opłaty zrealizowane po 1 lipca 2020 r. do dnia Regat:

 • zgłoszony jacht – 200,00 zł
 • prowadzący jacht – 80,00 zł
 • każda osoba zgłoszona do załogi – 80,00 zł
 • Osoba towarzysząca – 40,00 zł (wejście do strefy gastronomiczno-rozrywkowej podczas finału Regat)

Po weryfikacji zgłoszenia i dostarczonych załączników do Biura Regat, uczestnik Regat otrzymuje informację o: przyjęciu jachtu do Regat, przyznanym numerze startowym, planie mariny Świnoujście i Dziwnów z oznaczeniem lokalizacji Biura Regat oraz miejsca postojowego zgłoszonego jachtu, instrukcje żeglugi z terminarzem przeprowadzanych Regat.

 1. Wpłaty 

  Wpłaty należy dokonywać na nr rachunku bankowego:
  M Bank nr 78 1140 2004 0000 3102 7835 5542
  W tytule: nazwa zgłoszonego jachtu.

 2. Kontrola i pomiary
 3. Organizator zobowiązuje uczestników do posiadania aktualnych świadectwa ORC International lub ORC Club, zgodne z przepisem 78.1.
 4. Protesty pomiarowe składane przez jachty będą przyjmowane w ciągu dwóch godzin po udostępnieniu ostatecznych świadectw i wywieszeniu list startowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty spowodowane nie przyjęciem rejestracji jachtu, zgodnie z przepisem 76 lub dyskwalifikacją, zgodne z przepisem 78.2.
 6. Jachty powinny być dostępne do inspekcji pomiarowej dla grupy ORC i Extreme w porcie Świnoujście 05.08.2020 r. od godz. 08:00, zgodne z przepisem 78.3.
  Pomiary i inspekcje sprawdzające zgodność z przepisami klasowymi będą przeprowadzane w dowolnym momencie podczas regat.
 7. Komunikacja

  Organizator wprowadza w czasie wyścigów obowiązek nasłuchu na kanale 77 UKF.
 8. Nagrody
 • I, II, III miejsce w poszczególnych grupach – Medal Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko
 • nagroda dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat – Błękitna Wstęga Unity Line im Piotra Waszczenko
 • dyplomy Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko dla jachtów, które zajęły 1, 2, 3 miejsca w grupach.
 • inne nagrody – w komunikatach Organizatora.
 1. Zastrzeżenie odpowiedzialnościWszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Organizator, sponsorzy, ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie. Armator lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na te warunki, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy.
 2. Każdy jacht uczestniczący musi posiadać wyposażenie wymagane w regatach stosownie do akwenu, na którym będą rozgrywane regaty oraz ubezpieczenie OC. W Regatach Unity Line im. Piotra Waszczenko obowiązuje minimalna kwota ubezpieczenia OC jachtu w wysokości 1.500.000 euro.

Komandor Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko
Kpt. Paweł Hapanowicz

Kontakt

Marii Dabrowskiej 34

Phone: +48 513 10 40 17

Web: Regaty Unity Line