Zapisy – test2020-01-30T17:07:28+01:00

Pozostało do startu

XX Regat Unity Line

2020/08/05 00:00:00

Zgłoś jacht i załogę do regat Unity Line XX edycja 2020 r.

Każda osoba prawidłowo zgłoszona do regat weźmie udział w losowaniu nagrody specjalnej, ufundowanej przez Unity Line.

Rejs dla 2 osób promem Unity Line do na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście.

Losowanie nagrody podczas gali zakończenia regat. Regulamin dostępny w zakładce dokumenty „Regulamin nagrody – Rejs”

  Zgłaszam Jacht do XX Regat Unity Line. Termin regat 05-09.08.2020 r. Trasa Świnoujście - Dziwnów.


  Zaznacz w której trasie będziesz brał udział:

  * Jeżeli bierzesz udział w Trasie Extreme zaznacz poniżej grupę Extreme OPEN


  Jeżeli wybrałeś grupę z pomiarami załącz Świadectwo pomiarowe ORC lub KWR (maksymalna wielkość pliku 5MB):

  Potwierdzam posiadanie na jachcie silnika: TAKNIE

  Potwierdzam posiadanie na jachcie radiotelefonu:

  Uprawnienia prowadzącego jacht:
  bez uprawnieńpatent żeglarza jachtowegopatent jachtowego sternika morskiegopatent kapitana jachtowego

  Proszę załączyć skan Polisy (maksymalna wielkość pliku 5MB):

  Czy posiadasz Ubezpieczenie Casco:

  Czy posiadasz Ubezpieczenie NNW:

  Oświadczam, że jacht, który będę prowadził w Regatach posiada odpowiednie wymagane wyposażenie, natomiast kwalifikacje załogi zapewniają bezpieczną żeglugę

  Oświadczam, że przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisu 4 Część 1 określonego w PrŻ.

  Uczestniczę w regatach na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC osób i jachtu. Przyjmuję odpowiedzialność za zgłoszone do regat osoby będące w załodze jachtu, który zgłaszam.

  W imieniu własnym i załogi zobowiązuję się podporządkować zarządzeniom Organizatora, postanowieniom Komisji Regatowej oraz przepisom Instrukcji Żeglugi.

  Przyjmuję do wiadomości następujące przepisy Organizatora Regat:
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje roszczeń dotyczących stanu jachtu i zachowania załogi w czasie regat.
  • Organizator nie odpowiada za zderzenia: uszkodzenia jachtu oraz jego utratę, wypadki losowe, uszkodzenia ciała i utratę zdrowia uczestników regat spowodowane przez prowadzącego lub członka załogi innego jachtu lub uczestnika regat.
  • Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów nie zwalnia uczestników Regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
  • Wypełniając zgłoszenie do XX REGAT UNITY LINE uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie i nadawanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.
  Tak, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę.

  Zapisując się do Regat wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Firmy HP Reklama z siedzibą w 70-785 Szczecinie, ul. Marii Dąbrowskiej 34 (Administrator danych). Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

  Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

  English Version:

  By signing up, I agree to receive commercial information from HP REKLAMA located in Szczecin 70-785, Poland, Street Marii Dąbrowskiej 34 (Data Administrator). I can withdraw my consent at any time. The data will be processed until the consent is withdrawn.

  The administrator processes data following the privacy policy. I have the right to access, rectify, delete or limit processing of the data, the right to object, the right to submit a complaint to the supervisory authority or transfer the data.

  Tak, wyrażam zgodę / Yes, I agree

  Dane organizacyjne dotyczące jachtu.

  Rozmiar koszulki prowadzącego jacht: Rozmiar "S"Rozmiar "M"Rozmiar "L"Rozmiar "XL"Rozmiar "XXL"

  Ilość załogi nie licząc prowadzącego jacht:

   

  Lista Załogi - Uwaga zgłoszona lista załogi musi się zgadzać ze stanem osobowym podczas regat, każda zmiana w ilości załogi i danych załoganta musi być zgłoszona organizatorowi regat.

  Lp. Imię i nazwisko załoganta Nr telefonu załoganta Rozmiar koszulki
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Proszę o wysłanie potwierdzenia wpłaty wpisowego do dnia 01.07.2020 wysokość opłaty 100 zł od Jachtu + 40 zł każda osoba na jachcie.
  Po dniu 01.07.2020 wysokość opłaty to 200 zł za jacht + 80 zł każda osoba na jachcie. (maksymalna wielkość pliku 2MB)

  Wpłaty należy dokonywać na nr rachunku bankowego:
  M Bank nr 78 1140 2004 0000 3102 7835 5542
  W tytule: Zgłoszenie "Nazwa Jachtu" do XX regat.

  Dziękujemy za zgłoszenie

  Formulaz zgłoszeniowy do pobrania (PDF) – ZGŁOSZENIE DO XX REGAT 2020 r.

   Zgłoszenie dodatkowych gości/osob towarzyszących załogi jachtu
   do XX Regat Unity Line.
   Termin regat 05-09.08.2020 r.

   Lista gości:

   Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu gościa
   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   7.
   8.
   9.
   10.


   Proszę o wysłanie potwierdzenia wpłaty wpisowego do dnia 01.07.2020 wysokość opłaty 20 zł za każdą osobę towarzyszącą. Po dniu 01.07.2020 wysokość opłaty to 40 zł zaosobę (maksymalna wielkość pliku 2MB).

   Wpłaty należy dokonywać na nr rachunku bankowego:
   M Bank nr 78 1140 2004 0000 3102 7835 5542
   W tytule: Nazwa zgłoszonego jachtu - osoby towarzyszące.

   Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko - Katarzyna Antoń

   „Mam nadzieję spotkać się z wami podczas regat.  Koordynując regaty w imieniu Sponsora Tytularnego Firmy Unity Line, dokładam wszelkich starań, aby czas spędzony podczas regat był miły, przyjemny i bezpieczny.  Słuchając waszych uwag i propozycji wprowadzamy zmiany. Więcej o nowościach przeczytacie na naszej stronie. Zapraszam na regaty.”

   Katarzyna Antoń,
   Kierownik Marketingu Unity Line

   Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko - Komandor Regat kpt. Paweł Hapanowicz

   „Bardzo dziękuję za wypełnienie formularza zgłoszeniowego, nasze biuro wydrukuje zgłoszenie i poprosi o podpisanie oryginałów podczas zgłoszenia się Państwa w dniu 1. 08. 2019r. w Świnoujściu. Zaufanie jakim zostałem obdarzony jest moim zobowiązaniem wobec Piotra Stelmarczyka, Firmy Unity Line jak też i wobec was żeglarzy. Postaram się przeprowadzić najlepiej jak potrafię regaty. Do zobaczenia”

   Kpt Paweł Hapanowicz,
   Komandor Regat

   Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko - Honorowy Komandor Regat Piotr Stelmarczyk

   „Moi drodzy, po 18 latach przeprowadzania regat Unity Line przyszła pora trochę odpocząć. Jako Honorowy Komandor będę zajmował się Kapitułą FAIR PLAY regat Unity Line. Moi przyjaciele, zostawiam Was w Bardzo dobrych rekach, Kpt Paweł Hapanowicz obecny Komandor regat jest gwarantem prowadzenia regat na wysokim poziomie. Zapraszam do zapoznania się z Pracą Kapituły Fair Play. Do zobaczenia.”

   Piotr Stelmarczyk,
   Honorowy Komandor REGAT

   Kontakt

   Marii Dabrowskiej 34

   Phone: +48 513 10 40 17

   Web: Regaty Unity Line