Regaty UNITY LINE.

 

Strona główna

 

 

                                                    XVI REGATY

         Świnoujście - Kołobrzeg - Świnoujście- 12 – 14 sierpnia 2016 roku

                     Sędzia Główny Regat Izabella Kidacka, licencja 771, nr telefonu 781-514-121

                                            Zawiadomienie o regatach

1. Zapraszamy do udziału w XVI Regatach UNITY LINE w dniach od 12 do 14 sierpnia 2016 roku

    na akwenie Morza Bałtyckiego na trasie Świnoujście - Kołobrzeg – Świnoujście

    organizowanych przez: UNITY LINE Sp. z o.o. Szczecin, pl. Rodła 8 oraz Firmę Regaty Stelmarczyk.

2. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016 ISAF.

    Regaty przeznaczone są dla wszystkich jachtów balastowych.

    Obowiązywać będą przepisy klasowe: ORC, KWR, OPEN.

3. Reklama

    1. Obwiązuje Kodeks Reklamowania ISAF.

    2. Organizator wymaga od wszystkich jachtów, aby przekazane reklamy regat UNITY LINE były

        umieszczone na jachcie w czasie trwania imprezy tj. od momentu otrzymania do momentu

        opuszczenia portu Świnoujście po regatach, w następujący sposób:

          · Numer startowy jachtu wraz z reklamą, na obu burtach, od dziobu na 20% długości kadłuba,

          · Taśma z nazwą UNITY LINE głównego organizatora naklejona na burcie lub na nadbudówce.

      3. Organizator wymaga usunięcia reklam z innych imprez regatowych.

4. Prawa medialne

    Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.

5. Program Regat UNITY LINE

      11 sierpnia w czwartek 20: 00. Rozpoczęcie regat. Odprawa Kapitanów. Port Jachtowy Świnoujście

            12 sierpnia w piątek 07: 30 Odprawa kapitanów. Port Jachtowy Świnoujście

                      09: 00 / 09: 15 Start do I wyścigu Świnoujście - Kołobrzeg

            13 sierpnia w sobotę 07: 30 Odprawa kapitanów. Port Jachtowy Kołobrzeg

                      09: 00 /09: 15 Start do II wyścigu Kołobrzeg - Świnoujście

            14 sierpnia w niedzielę 09: 00 – 11: 00 Uroczystość zakończenia regat. Port Jachtowy   Świnoujście

6. Klasy regatowe:

    1. ORC CLUB

    2. KWR: I, II

    3. OPEN: ZAŁOGI, SAMOTNICY

    Poza powyższymi klasami mogą startować jachty, które klasyfikowane będą wyłącznie w klasyfikacji

    dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat UNITY LINE oraz jachty towarzyszące nie klasyfikowane.

7. Klasyfikacja

    1. Klasy regatowe zostaną utworzone po zgłoszeniu się minimum pięciu jachtów w klasie.

    2. Wstępny podział na klasy nastąpi 30 lipca po zamknięciu listy zgłoszeń w pierwszym trybie.

    3. Jacht może zgłaszać swój udział tylko w jednej klasyfikacji.

    4. Planowane jest rozegranie dwóch wyścigów.

    5. Regaty będą uznane za zakończone po rozegraniu jednego wyścigu.

    6. Trasy wyścigów opisane będą szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.

8. Akwen regat. W Instrukcji Żeglugi zdefiniowane będzie położenie Akwenu Regatowego.

9. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie od 1 LIPCA 2016 roku na stronie www.regaty-unityline.pl

10. Zgłoszenia prosimy dokonywać przez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej:     www.regaty-unityline.pl. oraz przesłanie go wraz z kopią dokumentów: wymaganego wpisowego, polisy ubezpieczeniowej i aktualnego świadectwa pomiarowego w jednym pliku PDF z nazwą jachtu do 30 lipca na adres: piotr.stelmarczyk@gmail.com.

11. Udział w regatach wymaga opłacenia wpisowego w wysokości: 60 PLN od jachtu oraz dodatkowo od każdego załoganta 40 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 50 PLN na rachunek bankowy: Regaty Stelmarczyk w Banku Zachodnim WBK VIII O/ Szczecin nr konta 30 1090 2268 0000 0001 1385 6875. Postój jachtów w Porcie Jachtowym w Świnoujściu i Kołobrzegu podczas regat będzie bezpłatny.

Uwaga ! Zamkniecie listy zgłoszeń 30 lipca po tym terminie Organizator może zadecydować o przyjęciu spóźnionej rejestracji jachtu. W takim przypadku wpisowe wynosić będzie 120 PLN od jachtu oraz od każdego załoganta 80 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 100 PLN.

W regatach jachty ze świadectwem ORC i KWR mogą być klasyfikowane tylko w jednej klasie, wyklucza się uczestnictwo tych jachtów w klasie OPEN. W regatach dopuszcza się uczestnictwo jachtu, tylko w jednym z dwóch wyścigów, jedynie w grupie jachtów towarzyszących, które nie będą klasyfikowane.

12. Kontrola i pomiary

    1. Organizator zobowiązuje uczestników do posiadania aktualnych świadectwa ORC International

        lub ORC Club, zgodne z przepisem 78.1.

    2. Protesty pomiarowe składane przez jachty będą przyjmowane w ciągu dwóch godzin po udostępnieniu        ostatecznych świadectw i wywieszeniu list startowych.

    3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty spowodowane nieprzyjęciem rejestracji jachtu, zgodnie z przepisem 76 lub dyskwalifikacją, zgodne z przepisem 78.2.

    4. Jachty powinny być dostępne do inspekcji pomiarowej w Porcie w Świnoujściu 11 sierpnia od godziny 20: 00,   zgodne z przepisem 78.3. Pomiary i inspekcje sprawdzające zgodność z przepisami klasowymi będą przeprowadzane w   dowolnym momencie podczas regat.

13. Komunikacja. Organizator wprowadza w czasie wyścigów obowiązek nasłuchu na kanale 77 UKF.

14. Nagrody: I, II, III miejsce – Medal Regat UNITY LINE

    Nagroda dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat – Błękitna Wstęga UNITY LINE

    Dyplomy Regat UNITY LINE dla wszystkich jachtów uczestniczących w regatach.

15. Zastrzeżenie odpowiedzialności. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Organizator, sponsorzy, ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat UNITY LINE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie. Armator lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na te warunki, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy.

16. Ubezpieczenie. Każdy jacht uczestniczący powinien posiadać wyposażenie wymagane w regatach stosownie do akwenu, na którym będą rozgrywane regaty oraz ubezpieczenie OC.

 

Zawiadomienie o regatach >>>

Instrukcja Żeglugi >>>

Zgłoszenie uczestnictwa w regatch  PDF    >>>

Zgłoszenie uczestnictwa w regatach DOC   >>>

 

              Die XVI. Unity Line-Regatta findet vom 11-14.08.2016 statt.

Mehr unter www.regaty-unityline.pl

Zeitplan der XVI. Unity Line Regatta

11.08.2016 20.00 Uhr – Steuermannbesprechung in Świnoujście;Regattaeröffnung

12.08.2016 09.00 Uhr– Start zur 1.Wettfahrt Świnoujście-Kolobrzeg

13.08.2016 09.00 Uhr- Start zur 2.Wettfahrt Kolobrzeg- Swinoujscie

14.08.2016 09.00-11.00 Uhr – Abschlußzeremonie,Siegerehrung.

Wir würden uns sehr freuen Euch als Regattateilnehmer begrüssen zu dürfen.

Euer Waldemar

 

Mapka z zaznaczonym terenem Akademii Morskiej oraz obszarem do cumowania dla uczestników regat na terenie Portu Kołobrzeg.

 

Zapraszam do udziału w 52 Etapowych Regatach Turystycznych. Przesyłam dokumenty regatowe. Wkrótce instrukcja żeglugi. Zwracam uwagę na termin zgłoszeń - do 15 lipca, potem wpisowe o 100 % wyższe.
W roku 2016 organizatorem 52 Etapowych Regat Turystycznych jest:

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN, 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 11, Tel. 91 44-80-832,
e-mail: biuro@ykp.szczecin.pl numer konta bankowego Alior Bank 92 2490 0005 0000 4530 5981 3476

Zapraszam do zgłoszeń, mailowo na adres biuro@ykp.szczecin.pl oraz piotr.stelmarczyk@gmail.com

Pocztą na adres YKP Szczecin. Piotr Stelmarczyk tel 887166316


Zawiadomienie PDF  >>>

Zawiadomienie DOC  >>>

Instrukcja Żeglugi  >>>

Plakat  >>>

Załącznik >>>

 

 

 

Jubileuszowe XV Regaty Unity Line 2015

W dniach 7 – 8 sierpnia na Zatoce Pomorskiej w pobliżu Świnoujścia odbyły się XV Regaty Unity Line. Jubileusz 20-lecia działalności firmy promowej Unity Line, głównego organizatora, zbiegł się z jubileuszem 15-lecia Regat Unity Line. W tym czasie regaty od imprezy skupiającej 20 jachtów rozrosły się do zawodów, w których jednorazowo startowało nawet 112 jachtów z Polski, Niemiec, Czech i  Danii z ponad 400 żeglarzami. W 15. edycji regat wystartowało 48 jachtów, w tym 12 niemieckich ze 175 żeglarzami. Wyścig odbył się na Zatoce Pomorskiej w pobliżu Świnoujścia, dzięki czemu było to morskie widowisko dla plażowej publiczności. Jednocześnie na plaży w Świnoujściu rozstawiona została strefa Unity Line, w której odbywały się zabawy i konkursy dla wczasowiczów.

Pogoda była dynamicznie zmienna, wiatry szybko zmieniały kierunki od północnego wschodu do zachodu. W piątek 7 sierpnia wiało od 2 do 4 stopni w skali Beauforta, a w sobotę 8 sierpnia od 3 do 0. Flauta jaka zapanowała w sobotę zmusiła organizatorów do odwołania trzeciego wyścigu.

W poszczególnych grupach zwyciężyli:

grupa ORC A jacht "Antidotum" z kpt. Marcinem Mrówczyńskim

grupa ORC B jacht "Orson" z kpt. Andrzejem Sokołowskim

grupa I KWR jacht "Antidotum" z kpt. Marcinem Mrówczyńskim

grupa II KWR jacht "Xante" z kpt. Radosławem Okińskim

grupa I Open jacht "Dancing Queen" z kpt. Jerzym Matuszakiem

grupa II Open jacht "Aphrodite" z kpt. Norbertem Stoeckerem

grupa III Open "Trochus II" z kpt. Arturem Pomorskim

Żeglarze samotni  jacht "Awior" z kpt. Edwardem Szymańskim

W klasyfikacji na bezwzględnie najszybszy jacht zwyciężył „Trochus II” z kpt. Arturem Pomorskim przed „Dancing Queen” z kpt. Jerzym Matuszakiem i „Black Magic” z kpt. Danny Stoeckerem. 

Na zakończeniu regat obecni byli przedstawiciele firmy Unity Line. Zastępca Dyrektora Unity Line Paweł Wojdalski oraz pracownicy Działu Marketingu. Wraz z Sędzią Główną Izabellą Kidacką oraz pomysłodawcą i organizatorem regat od roku 2001 Piotrem Stelmarczykiem wręczyli statuetki, okazałe medale, dyplomy, certyfikaty i nagrody rzeczowe. Puchar Konsula Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie Bartłomieja Sochańskiego otrzymał kpt. Danny Stoecker z jachtu "Black Magic", który w klasyfikacji generalnej był pierwszy spośród załóg niemieckich.

Wszyscy żeglarze zaproszeni zostali do kulinarnej uczty przygotowanej przez zespół kucharzy Unity Line pod kierownictwem Szefa Kuchni promu Wolin.

Przez te 15 lat w regatach uczestniczyło wielu znakomitych  żeglarzy: znani z wypraw dookoła świata: Joanna Pajkowska, Marta Sziłajtis-Obiegło, Uwe  Rottgering, Mirosław Lewiński, znani regatowcy: Adam Lisiecki, Andrzej Sokołowski, Marcin Mrówczyński,  Tomasz Piasecki, Jerzy Karpiński,  Jerzy Majszczyk, Bruno Salcewicz, Henryk Kałuża, Cezary Wolski, Andrzej Wojciechowski, Walerian Zegzdryn, Zbigniew Jałtoszuk, Jerzy Siudy, Artur Pomorski, Marek Wróblewski, Bogdan Wrzesień, Tadeusz Kiszka,  Wojciech Denderski, Patryk Zbroja, Leslaw Łobodziec,  Eugeniusz Ginter, Krzysztof Krygier, Ralf Pritzkow, Edward Zając, Andree Zollner,  Silvio Schaffner, Waldemar Skuza, Krzysztof Paul, Jurgen Rohl,  Klaus Helms, Andreas Jager, Herwig Dressler, Janusz Frączek, Edward Banaszak, Tomasz Chrząścik, Radosław Kowalczyk, Wilfried Zieger, Jakub Havelka, Michał Korneszczuk,  Tomasz Konnak, Zbigniew Rembiewski i wielu innych z całego polskiego i niemieckiego wybrzeża.

Regaty Unity Line to ważna impreza w ramach Pucharu Bałtyku Południowego, zawsze w czołówce imprez od Świnoujścia do Kaliningradu.

Zapraszamy na XVI regaty Unity Line w roku 2016.

W załączeniu wyniki regat oraz fotografie Franciszka Długajczyka. Wkrótce wszystkie fotografie Franka oraz Joanny Miklaszewskiej i Tomka Turczyńskiego na www.regaty-unityline.pl. Przesyłam pozdrowienia. Piotr Stelmarczyk

Listy startowe

KWR lista startowa      OPEN 1 i 2 listy startowe        OPEN 3 samotnicy lista startowa                       ORC lista startowa

Wyniki końcowe

KWR końcowa          OPEN końcowa         ORC końcowa

Generalna KWR        Generalna OPEN        Generalna ORC      Generalna Najszybszy jacht regat

 

Fotografie z XV Rerat Unity Line 2015

Fotografie Franciszka Długajczyka  część 1   >>>

Fotografie Franciszka Długajczyka  część 2   >>>

Fotografie Joanny Miklaszewskiej   >>>

Fotografie Tomasza Turczyńskiego   >>>
 

   

 

Partnerzy